Att veta om Forsvik

Intressseföreningen Gamla Forsvik bildades 1986 för att lyfta fram kunskap om Forsviks bruks mer än 600-åriga historia. Föreningens aktiviteter skall stödja den verksamhet som växer fram vid Forsviks Industriminnen.

Föreningen fyllde 20 år 2006. Mer kan du läsa under knappen Historia.

Föreningen har ändrat namnet till Intresseföreningen Forsvik för att på ett bättre sätt spegla verksamhetens inriktining i dag.

Förenings syfte är att:

•  lära känna Forsvik under gångna tider

•  genom studiecirklar och annat forskningsarbete skaffa denna kunskap

•  sprida kännedom om Forsvik och de som verkat i samhället

• medverka till att byggnader och natur bevaras, vårdas och används så att kommande generationer kan få kunskap och utbyte av tidigare generationers möda och arbete.

 

Föreningsaktiviteter

Under vintersäsongen samlas vi på brukskontoret för studier och samtal, projektarbeten etc. Varje samling annonseras I anslagstavlan SLA, fredagen före samlingsdag.