Projektgrupper

Projektgrupper

Föreningens verksamhet bedrivs i projektgrupper. Styrelsen har ett övergripande ansvar men inom projekten ansvarar var och en för beslut, ekonomi och genomförande.

Aktuella grupper 2010:

Forskargrupp: kontaktperson Bo Bremsjö 0505-41112

Bruksjärnvägen: kontaktperson Hans Hellman 0505-18844

Veteranbilsträffar: kontaktperson Nils Elfwing 0505-41101

Forsviksdagarna:

Programdelen: kontaktperson Bo Bremsjö 0505-41112

Historiska tåget: kontaktperson Jan Forssberg 0505-41459

Marknaden: kontaktperson Per-Äke Alfredsson 0505-41306

Informationsgrupp: kontaktperson Henrik Beck-Friis 0505-41488

Grupp 40 minus: kontaktperson Håkan Carlsson 0505-41211

Medeltida besöksmål: kontaktperson Agneta Filmer-Sankey 0505-18840

Jubileumsprogram:

Göta kanal 200 år: kontaktperson Lotta Haskovec 0505-41211

Forsvik 600 år: kontaktperson Agneta Filmer-Sankey 0505-18840